Villkor - Ethletic-Sneaker

Villkor

Fair Deal Trading GmbH

VD: Marc Solterbeck
Spenglerstrasse 19
Handelsregistret: HRB 11132 HL
23556 Lübeck, Tyskland
Identifikationsnummer för mervärdesskatt: DE 81 5289657
 
1. Tillämpningsområde
 
Dessa affärsvillkor reglerar det fullständiga affärsförhållandet mellan kunden
och leverantören Fair Deal Trading GmbH.
 
"Kunder" avser konsumenter och återförsäljare.

"Kunder" avser vara en fysisk person.

"Återförsäljare" avser vara en fysisk eller juridisk person.
 
2. Affärsöverrenskommelse
 
Eventuella erbjudanden i nätbutiken kan ändras utan att det meddelas till kund Det innebär att Fair Deal Trading GmbH inte är skyldiga att ersätta beställda varor med andra alterntiv. Vid slutförsäljning i lagret av beställd vara kontakar vi kunden så fort som möjligt och ersätter eventuella betalningar.
 
3. Betalning och frakt
 
Följande betalnings- och fraktvillkor gäller:
 
Fair Deal Trading GmbH lager är i Lübeck, skulle de beställda varor saknar i lagret meddelar vi kunden inom 8 arbetsdagar. Defekta varor returneras på bekostnaden av Fair Deal Trading GmbH med bifogad fraktsedel.
 
Eventuella transportskador ska bekräftas av leveransombudet under leveransen.
 
Det är inte alltid möjligt att undvika små avvikelser i storlek, färg, nyans eller utförande. Vid eventuella varufel/fabriksfel ska det anmälas till Fair Deal Trading Gmbh inom 3 månader.
 
Det är priser som anges vid beställningsdatumet är det priset som det gäller. Betalning och leverans ska ske uteslutande genom att använda betalningssystemen / tjänsteleverantörerna som är listade på hemsidan. Slutkundspriser är inklusive moms .Fraktkostnaden ska framgå vid beställningen på webbplatsen.
 
Fraktkostnaden kan variera beroende på destination.

Betalning ska vara inbetald och mottagen innan Fair Deal Trading GmbH expediterar beställningen.
 
4. Kvalitet
 
Varornas kvalitet kan variera beroende på de använda materialen, varav några är naturliga. Dessutom är produkterna handgjorda, vilket också kan orsaka variationer i utförande.
 
Alla angivna storlekar ska vara ungefärliga storlekar. Färggivningen ska inte vara bindande och kan variera lite beroende på utförande.
 
5. Force majeure
 
I händelse av att Fair Deal Trading GmbH på grund av omständigheter som är force majeure
 
(Inklusive, men inte begränsat till krig, strejk, naturkatastrof), nte kan fullgöra sina avtalsförpliktelser, är företaget under dessa omständigheter befriade från desa avtalsskyldigheter. Skulle force majeure vara längre än en månad har kunden rätt att häva sin beställning.
 
6. Avbeställningsrätt
 
Konsumenten kan säga upp sin beställning inom en tidsfrist på två veckor utan att ange någon anledning, Detta kan göras antingen genom att meddela i textform (brev, fax, e-post) eller genom att returneravarorna.
 
Konsumenten.
 
Om varorna har använts kan utgår returneringsrätten.
 
I enlighet med § 312 d punkt 4 i den tyska civillagen [BGB], tillämpas avbeställningsrätten inte till varor inom kategori tidningar eller illustrerade tidningar, ljud eller video. Inspelningar (dvs cd-skivor eller dvd-skivor) eller programvara som medföljde dataklienter ska vara obruten.
 
7. Data skydd
 
Enligt den tyska Teleservices Data Protection Act [TDDSG], den tyska Interstate Media

Tjänsteravtal [MDStV], tyska federala dataskyddslagen [BDSG] och andra juridiska bestämmelser om dataskydd, informeras användaren härmed om att personuppgifter som tillhandahålls i kommer lagras i vår databassystem enligt regelverk i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) Dina personuppgifter kommer av företaget hålla strikt konfidentiella och kommer ej att vidarebefordras till någon tredjebart. Däremot kommer vi att tillhandahålla tjänsteleverantörer en del kunduppgifter så som adresser för fraktbolag.

8. Slutbestämmelser
 
Dessa affärsvillkor regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Med respekt för konsumenter som handlar utanför sin egen nationella gräns tillämpas de tyska lagarna endast när den enskilde konsumentens rättigheter ej berövas.
För en jurdisk person är det dock leverantörsätes lagar som gäller.
 
Kontraktsspråket är tyskt.
 
Skulle någon bestämmelse härvid vara eller bli ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av dessa affärsvillkor. Parter som ingår i affärsavtalet ska ömsesidigt samtycka till de villkor som sätts.
 
 
Vi vill placera cookies på din dator för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Är detta ok? Ja Nej Mer om cookies »